تامین کننده زعفران خراسان رضوی

تامین کننده زعفران خراسان رضوی مشهد

شهرستان های مشهد و تربت حیدریه در خراسان رضوی، به عنوان تأمین کننده زعفران مورد نیاز این استان و همچنین سراسر کشور شناخته شده است. بنا بر گزارشات ارائه شده، سال

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید